Müügitingimused

  1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad veebipoest www.unehaldjas.ee ostja (edaspidi Ostja) ja ettevõtja OÜ Parentree (registrikood 14883569), asukohaga Paalakalda, Pajusi küla, 48224 Jõgevamaa, Eesti, (edaspidi ka Veebipood või e-pood) vahel toodete ja teenuste ostmisel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Unehaldja veebipoest toodete ja teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3. Veebipood www.unehaldjas.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.unehaldjas.ee/muugitingimused.

  1. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo 

2.1. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde eurodes.

2.2. Teave kauba või teenuse kohta on esitatud Veebipoes kauba/teenuse müügilehel. 

2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (5 päeva pärast tellimuse vormistamist).

2.4. Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi, mida kajastatakse veebilehel www.unehaldjas.ee.

2.5. Kuna tegemist on virtuaalsete kaupade ja teenustega, ei lisandu ostusummale saatmiskulu. 

  1. Tellimuse vormistamine 

3.1. Kauba või teenuse tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi ning vajutada “Mine maksma” nupule. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. 

3.2. Veebipoes on kasutusel järgnevad maksevõimalused:

3.2.1 Eesti pangalingiga (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay)

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

3.2.2. Krediit- või deebetkaardiga läbi Stripe makselahenduse. Makseid vahendab Stripe, Inc. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

3.3. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. 

3.4. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse automaatselt ja kaup, mille kohaletoimetamine toimub e-maili teel, laekub koos arvega Ostja e-maili aadressile vähemalt 1 tunni jooksul.

3.5. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida või teenust ei ole võimalik pakkuda ükskõik millisel põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest. 

  1. Kohaletoimetamine 

4.1.Peale müügilepingu sõlmimist saadetakse tellitud Kaup ja arve Ostja e-maili aadressile 1 tunni jooksul. Tellimuse kohaletoimetamise aega hakatakse lugema tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole. 

4.2.Viivitusteta kohaletoimetamise korral (p. 3.1. toodud juhtudel) tuleb Ostjal olla hoolas ja tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmed tõesed ja kehtivad (nt korrektne e-maili aadress).

4.3. Teenuste ostmise korral osutatakse ostetud Teenus 30 päeva jooksul alates müügilepingu sõlmimisest. Ostja soovi korral võib teenust osutada ka hiljem kui 30 päeva möödudes, kui mitte hiljem kui 90 päeva pärast müügilepingu sõlmimist.

  1. Taganemisõigus 

5.1 Tulenevalt võlaõigus seaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustest, ei kehti Veebipoe kaupadele 14 päevane tagastusõigus.

5.2. Veebipoe teenuste müügilepingust on võimalik taganeda 7-päeva jooksul, aga vaid juhul, kui Teenuse osutamist ei ole veel alustatud. 

5.3. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. 

5.4. Teenusest loobumiseks tuleb Ostjal viivitamatult teavitada Veebipoodi oma soovist e-maili teel (info@unehaldjas.ee).

5.5. Raha tagastatakse Ostja kontole 5 tööpäeva jooksul pärast tellimuse tühistamist (kehtiv vaid teenustele, mis on tühistatud eelpool nimetatud viisil ja aja jooksul). 

  1. Pretensiooni esitamise õigus 

6.1. Veebipood vastutab Teenuse lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad Teenuse tarbimise ajal. Teenuse osutamisel Ostjale eeldatakse, et Teenust osutati vastavalt nõuetele. Vastava eelduse ümberlükkamine on Ostja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab Teenuse asendamisega seotud kulud, eelkõige töö- ja materjalikulud alati Veebipood (VÕS § 222 lg 4).

6.2. Teenuse puuduse ilmnemisel palume lõpetada koheselt Teenuse tarbimine. 

6.3. Puudusega Teenuse puhul on Ostjal õigus esitada Veebipoele kaebus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Teenuse puuduse avastamisest. Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@unehaldjas.ee pretensioon, kus on märgitud Ostja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. 

6.4. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

6.5. Veebipood ei vastuta Teenuse puuduste eest, mis on tekkinud Teenuse otstarbele mittevastava kasutamise või tarbimise tõttu.

6.6. Ostjal on õigus nõuda Veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja Teenuse eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel ei ole võimalik Teenuse kvaliteeti parandada; Teenuse kvaliteedi parandamine ebaõnnestub; Veebipood ei ole Teenuse puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud ja Ostjale on sellest tingituna tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

  1. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine 

7.1. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks või teenuse osutamiseks. Veebipood edastab isikuandmeid broneerimisteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et tagada teenuse sujuv osutamine. 

7.2. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. 

7.3. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid. 

  1. Vaidluste lahendamine

8.1. Vaidlused üritatakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@unehaldjas.ee

8.2. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. 

8.3. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. 

  1. Autoriõigused

9.1. Veebilehe ja Veebipoe kujundus, pildid, fotod ja tekstid on kaitstud autoriõigusega ning selle kasutamise ainuõigus kuulub OÜ Parentree’le. Veebilehe sisu ei tohi ilma OÜ Parentree kirjaliku loata reprodutseerida, levitatada ega muuta, sealhulgas ka blogipostitusi ja muid materjale.

9.2. Veebipoest ostetud e-raamatud ning koolitustel, seminaridel ning muudel OÜ Parentree korraldatavatel üritustel jagatav infomaterjal on kaitstud autoriõigustega ning nende kujundust, pilte, fotosid ega tekste ei ole lubatud kasutada, reprodutseerida, levitada ega muuta OÜ Parentree kirjaliku loata.